Dechrau'n Deg

Canllaw

Mae pob maes sydd wedi’i nodi â * yn orfodol.

Mae’r adnodd hwn yn eich caniatau i wirio a ydych yn gymwys am y rhaglen Dechrau'n Deg.

Rhowch eich cod post a chliciwch y botwm ‘Gwirio Cod Post’ i weld os ydych yn gymwys.

Bydd neges yn ymddangos yn eich hysbysu o’r canlyniad.

Sylwch drwy ddefnyddio’r adnodd chwilio hwn, rydych yn rhoi caniatâd bod y Cod Post, Dyddiad ac Amser a Chanlyniad y chwiliad yn cael ei gasglu gan Gyngor Sir Ddinbych ar gyfer pwrpas adrodd.